Základní škola a mateřská škola Čtyřlístek, s.r.o. Fakultní škola Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

Žákovský parlament


Žákovský parlament má v naší škole již dlouholetou tradici.

Cílem ŽÁKOVSKÉHO PARLAMENTU je přivést žáky k vzájemné toleranci, respektu, spolupráci a aktivnímu občanství. 

Zástupci žákovského parlamentu z jednotlivých tříd druhého stupně, 4. a 5. třídy se schází ve svém volném čase na půdě školy a pod vedením pedagoga se podílí na aktivitách, jako jsou: pravidelný sběr papíru, vršků od PET láhví nebo konání sportovního dne případně organizace turnaje ve vybíjené či ringu s vyučujícími.

Vybraní zástupci školního parlamentu (pro letošní rok Alex Kočicová a Terka Miklíková) navštěvují také Dětský a studentský parlament Uherského Hradiště (patronem je Dům dětí a mládeže v Uh. Hradišti).

Co můžete očekávat od ŽÁKOVSKÉHO PARLAMENTU:

  • schůzky nad aktuálními tématy
  • diskuse
  • setkání s vedením školy
  • organizování školních akcí 
  • pravidelné setkávání členů parlamentů základních a středních škol v UH


Ve školním roce 2016/17 se zástupci sešli již v adaptačním týdnu a pilně pracovali na připravovaných aktivitách pro nový školní rok. Více o aktivitách se můžete dočíst v aktualitách školy.

- K pololetí školního roku 16/17 se ŽP podařilo nakoupit sedací vaky do naší nové krásné knihovny v 2. patře školy. Hrazeny byly ze sběru papíru z předešlého a letošního školního roku. Velký dík při organizaci Alex Kočicové a Natálii Stodůlkové (předsedkyně a zástupce předsedkyně ŽP.)