Základní škola a mateřská škola Čtyřlístek, s.r.o. Fakultní škola Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

XI. Letní škola s didaktikou matematiky

31.7.2016

PŘIHLÁŠKA

Přihlášku je nutné odeslat do 22. 8. 2016


Pořádá ZŠ a MŠ Čtyřlístek, s.r.o. ve spolupráci s JČMF – SUMA a Přírodovědeckou fakultou

Univerzitou Palackého v Olomouci 25. 8. – 27. 8. 2016

Začínající učitelé a prostorová představivost


Kulatý stůl: Co by přivítali "čerství" absolventi učitelských studijních programů?

Akce je akreditovaná MŠMT.

Určeno pro: učitele a učitelky ZŠ

Obsah: didaktika matematiky - se zaměřením na praxi, RVP a matematika, vzájemná výměna zkušeností, videa z hodin, ukázky prací žáků, učitelů (burza nápadů), práce s nadanými integrovanými do tříd........, integrace předmětů, (vítáme pracovní dílny - zajistíme papír, nůžky, pastelky....).

Odborný garant: Prof. RNDr. Josef Molnár, CSc., Přírodovědecká fakulta UP v Olomouci

Přednášející: Prof. RNDr. Josef Molnár, CSc., RNDr. Marie Kupčáková, Ph.D., Univerzita Hradec králové, PhDr. Michaela Kaslová Univerzita Karlova Praha, Doc. PaedDr. Jana Škrabánková, Ph.D., RNDr. Eva Pomykalová, Gymnázium Lesní čtvrť Zlín, PhDr. Eva Vondráková, předsedkyně STaN Praha a další přihlášení.

Program:

25. 8. 2016 zahájení konference v 15 hodin

26. 8. 2016 přednášky, pracovní dílny 8:30 – 16:00, od 17 hodin neformální posezení

27. 8. 2016 ukončení konference


Ubytování v areálu, pokoje si objednávejte prosím individuálně na: www.eduha.cz, (http://www.eduha.cz/hostel-ubytovani-uherske-hradiste/cenik-hostel/) nebo ubytovani@eduha.cz . Platí se na vrátnici 350,- Kč/noc. Popř. jiné možnosti ubytování – internet. Finance: ubytování, strava a další

Obědy: možnost využití Menzy v areálu: výběr z 10 meníček od 63,- Kč do 120,-Kč, platí se u pokladny.

Účastnický poplatek se platí při registraci.

Podrobnější informace: tel. 603502863 nebo na adrese: vera.olsakova@zsctyrlistek.cz