Účastníci si připraví na 5 minut představení svých pokroků od poslední schůzky v oblasti svého bádání a představí vlastní cíle k termínu další schůzky za cca měsíc. K dispozici bude i dataprojektor pro vlastní případnou prezentaci či prezentaci podkladů k prezentaci. Na programu bude dále: Nastínění činnosti Výzkumného týmu až do konference v listopadu. Seznámení s akcemi vhodnými pro účastníky (konference, výstavy, veletrhy, vzdělávací instituce, muzea...) Logo. Prezentační nástroje a parametry vhodné prezentace žákovského výzkumu. Struktura, forma, obsah, rozsah žákovského výzkumu. Rozdíl mezi výzkumem a popisem. Možnosti vytvoření nízkonákladových webových stránek pro dlouhodobou průběžnou prezentaci jednotlivých projektů a souvisejících zdrojů informací (textů, obrazových informací, animací, videopoředů, diskusí...) Podněty a návrhy ze strany žáků. Diskuse

Academic school

Mateřská škola

Objednávky obědů


Přihlaste se

Základní škola

Objednávky obědů


Přihlásit se