Základní škola a mateřská škola Čtyřlístek, s.r.o. Fakultní škola Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

Úkoly Čmeldy PepíkaProf. RNDr. Josef Molnár CSc.  (UPOL - Katedra algebry a geometrie, oddělení didaktiky matematiky)

Soutěž pro děti navštěvující mateřskou školu.


Tato soutěž je určena pro všechny děti, které rády řeší zajímavé úlohy z různých oblastí matematiky a logiky. Řešení prvního a druhého kola probíhá ve školkách, třetí kolo v ZŠ Čtyřlístek. S výsledky prvního i druhého kola jsou školky průběžně seznamovány. Každé dítě, které se zúčastní, dostane OSVĚDČENÍ.


V tomto školním roce probíhá již 8. ročník Úkolů Čmeldy Pepíka.


Soutěž je organizována ve spolupráci  s Přírodovědeckou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci v rámci projektu vzdělávání nadaných dětí.

Předešlé ročníky

9. ročník (2016/2017)

8. ročník (2015/2016)

7. roční (2014/2015)

6. ročník (2013/2014)