Základní škola a mateřská škola Čtyřlístek, s.r.o. Fakultní škola Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

Předškolička


Už nyní se můžete přihlásit do Předškoličky!


Předškolička bude probíhat od 5. října 2017 do 24. května 2018 každý čtvrtek od 16:00 do 16:45 hodin v Uherském Hradišti.

Ve Zlíně bude Předškolička zahájena 4. října 2017 a bude probíhat každou středu od 16:00 do 16:45.

Přihlásit se mohou všechny děti ze všech mateřských škol. Od ledna 2018 po zápisu nanečisto budou pokračovat pouze děti, které nastupují do školy Academic School.

Určeno pro prváčky 2018 - 2019.

Dětem vezměte s sebou přezůvky a pití.

Na Vás i Vaše děti se těší Mgr. Jana Němečková, uč. první třídy 2018 - 2019.


Cíle předškoličky:

  • připravit dítě pro vstup do školy
  • podpořit a motivovat děti k pozitivnímu vztahu ke škole
  • posílit sociální dovednosti a práci ve skupině
  • nastartovat základní školní návyky a dovednosti
  • seznámit se s budoucími spolužáky a prostředím školy
  • poznat učitelku budoucí první třídy

Co děti čeká:

Procvičování grafomotoriky, všeobecných znalostí, předmatematických dovedností, rozvoj zrakového a sluchového vnímání (důležité složky pro úspěšné zvládnutí čtení a psaní), logické myšlení, sociální a emoční zralost.

Děti budou k práci motivovány různorodými úkoly, ilustracemi a také zařazováním témat z aktuálního ročního období.


Cena: zdarma

Přihláška k vyplnění