Základní škola a mateřská škola Čtyřlístek, s.r.o. Fakultní škola Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

Požární ochrana

17.10.2016

Univerzita Tomáše Bati, Fakulta logistiky a krizového řízení si připravila pro žáky naší školy přednášku s ukázkami požární ochrany.

Žáci z I. i II. stupně se seznámili s tím, co obsahuje výstroj hasiče, jak se zachovat v nejrůznějších život ohrožujících situacích a jak předcházet vzniku požáru.