Základní škola a mateřská škola Čtyřlístek, s.r.o. Fakultní škola Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

PhDr. Věra Olšáková


Ředitelka a jednatelka od r. 1993

 • ​dlouholetá členka výboru SUMA, spoluautorka učebnic matematiky,
 • členka pracovní skupiny MŠMT ČR pro oblast práce s nadanými,
 • 2010,2011 členka pracovní skupiny Výzkumného ústavu pedagogického Praha - oblast matematické gramotnosti

Vyučuje

 • matematika II.stupeň


Studium

 • Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, matematika - základy techniky (1998)
 • Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, matematika s didaktikou, pedagogická psychologie, pedagogika a filozofie výchovy (2009)

Absolvované kurzy 2013 - 2014

 • Základy finanční gramotnosti pro život (E-pedagog, 2012)
 • Školení k metodické pomůcce Multipolis (SCIO, 2013)
 • Formy a metody výuky přírodovědných předmětů (Karla Surá, 2013)
 • Angličtina živě a prakticky (NIDV, 2013)
 • Konference MENSA pro rozvoj nadání (Ing. Tomáš Blumenstein - 2013, Prostějov)
 • Užití počítačů ve výuce matematiky (prof. RNDr. Pavel Pech, CSc. - 2013, České Budějovice)
 • Jak učit matematice žáky ve věku 10 - 16 let (Doc. RNDr. E. Fuchs, CSc., RNDr. H. Lišková - 2013, Litomyšl)
 • Myšlení v souvislostech (PhDr. Eva Vondráková - 2013, Praha)
 • Letní škola s didaktikou matematiky (doc. RNDr. E. Fuchs, CSc., prof. RNDr. J. Molnár, CSc. - 2013, UH)
 • Matematické a geometrické představy v předškolním věku (PhDr. Michaela Kaslová - 2014, UH)
 • Konference MENSA pro rozvoj nadání (Ing. Tomáš Blumenstein - 2014, Praha)
 • Synergie nadání, talentu a tvořivosti (PhDr. Jolana Laznibatová - 2014, Bratislava)
 • Konference soukromých škol (Praha, 2014)
 • Nový občanský zákoník (Zlín, 2014)
 • Zákoník práce (UH, 2014)
 • Učíme anglicky, společně a efektivně (KCDPV, 2014)