Základní škola a mateřská škola Čtyřlístek, s.r.o. Fakultní škola Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

Pavlína Kotačková

zástupce ředitele


Vyučuje:

I. stupeň

Výtvarná výchova II. stupeň

Třídnictví

4. třída

Koordinuje

  • Zástupce pro I. stupeň
  • Tvorba příkladů pro soutěž MŠ - Úkoly Čmeldy Pepíka
  • Školská rada
  • Spoluautorka: učebnic matematiky pro I.st. nakl. Prodos

Studium

  • Střední škola pedagogická Brno

Absolvované ku​rzy

  • Společnost pro mozkově kompatibilní vzdělávání, Praha – Cesty k efektivnější výuce (2001)
  • Dokumentace školy a legislativa, TSM spol, s.r.o. vzdělávací agentura (2002)
  • Kontrolní systém školy, TSM spol, s.r.o. vzdělávací agentura (2003)
  • Letní škola s didaktikou matematiky (7 ročníků – 2004 – 2011)
  • Co může škola udělat pro mimořádně nadaného žáka, Národní institut pro další vzdělávání (2007)
  • Poznáme mimořádně nadaného žáka v ZŠ?, Národní institut pro další vzdělávání (2007)
  • Respektovat a být respektován , Společnost pro mozkově kompatibilní vzdělávání (2008)