Základní škola a mateřská škola Čtyřlístek, s.r.o. Fakultní škola Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

Ovoce a zelenina do škol
Naše škola se zapojila do celorepublikového projektu OVOCE A ZELENINA DO ŠKOL​, který pro naši školu zprostředkovává firma OVOCENTRUM V+V s.r.o.​ 

Základním cílem celého projektu "Ovoce a zelenina do škol" je přispět k trvalému zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny, vytvořit správné stravovací návyky ve výživě dětí a tím zároveň bojovat proti dětské obezitě.

Jako cílová skupina byli po dohodě resortů školství, zdravotnictví a zemědělství zvoleni žáci prvního stupně základních škol, kterým je zdarma dodáváno čerstvé ovoce a zelenina, ovocné a zeleninové šťávy nebo ovocné protlaky.

V tomto školním roce 2014/2015 je do projektu zapojeno 3 741 škol a ​509 030 dětí​. Od letošního školního roku je projekt také rozšířen o doprovodná opatření. 

Veškeré informace naleznete také na webových stránkách Projektu ovoce a zelenina do škol