Základní škola a mateřská škola Čtyřlístek, s.r.o. Fakultní škola Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

Mateřská škola v Mařaticích


KAŽDÉ DÍTĚ JE PRO NÁS JEDINEČNÁ OSOBNOST

Moderní mateřská škola s jedinečnými přístupy a 25 letou tradicí

Individuální přístup 

 • třídy naplňujeme do maximálního počtu 25 dětí, v Kunovicích max.14 dětí. Při dopoledním programu (výchovně-vzdělávací program, výtvarná výchova) jsou přítomny vždy 2 učitelky, které pracují s dětmi ve skupinkách. Průměrný počet dětí ve skupince je 8 - 10
 • pro každé dítě umožňujeme postupnou adaptaci s rodičem - dle domluvy můžete docházet se svým dítětem do mateřské školy

Rodinné neohrožující prostředí

 • pro děti vytváříme rodinné neohrožující prostředí, které napomáhá rozvoji jejich osobností
 • každé dítě přijímáme jako osobnost
 • posilujeme sebevědomí dětí, respektujeme jejich názory
 • děti oslovují učitelky „teto" a tykají, což posiluje důvěru mezi pedagogem a dítětem
 • spolupracujeme s rodinou – respektujeme Váš životní styl, styl výchovy, stravovací návyky, zájmy, koníčky a rodinné tradice
 • respektujeme individuální potřeby dítěte

Nadstandardní komunikace s rodiči

 • při nástupu dětí rodiče vyplňují dotazník, který nám pomáhá dodržovat zvyky a životní styl rodiny
 • e-mailová komunikace - plán měsíce, organizace jednotlivých akcí
 • individuální konzultace s jednotlivými pedagogy
 • odhlašování stravy elektronicky

Výuka jazyka anglického 

 • všechny děti budeme průběžně seznamovat s jazykem anglickým
 • jedinečná metoda Wattsenglish, akreditovaná MŠMT
 • angličtina bude používána v průběhu celého dne
 • dopoledne organizovaná výuka během výchovně-vzdělávacího programu
 • spolupráce s rodilým mluvčím

Informace na sociálních sítích

Nově zrekonstruované moderní  prostory

 • od 1.9.2015 jsme se přestěhovali do  nových zrekonstruovaných prostor v Mařaticích
 • vše vybavujeme dle platných hygienických předpisů a norem
 • protipožární zabezpečení (dveře, podlahy, únikové východy)
 • celý objekt je zabezpečen kamerovým systémem, kamery na zvoncích

Celoroční provoz

 • máme otevřeno celý rok, včetně podzimních, jarních prázdnin a letních prázdnin
 • v hlavní prázdniny bude vždy zajištěna jedna mateřská škola, která zůstane otevřena

Prodloužená otevírací doba

 • 6:00 – 18:00

Nadstandardní aktivity

 • Logopedie – 1x za 14 dní navštěvuje mateřskou školu logopedka, která s dětmi individuálně pracuje a poté spolupracuje s rodiči
 • Plavání – budeme s dětmi docházet do aquaparku UH
 • Bruslení
 • Zájmové kroužky 
 • Návštěvy divadel, kulturních akci, kouzelníků, kin
 • Jednodenní výlety, pobyty v přírodě, exkurze, besedy s odborníky
 • Spolupráce s odborníky – pedagogicko-psychologická poradna, výchovný poradce, speciální pedagog, dětský psycholog

Do veškerých aktivit zapojujeme všechny děti, NE pouze předškoláky.

Nadstandardní práce s předškoláky

 • děti mají vytvořená svá portfolia, do kterých si zakládají veškeré materiály
 • spolupracujeme s pedagogem ze základní školy
 • každý den s dětmi individuálně pracujeme a nabízíme pracovní listy připravené každému „na míru" (grafomotorické cviky, rozvoj logického myšlení, prvopočátky čtení a psaní, správný úchop)
 • výškově uzpůsobený nábytek (stoly, židle)
 • interaktivní materiály


Vyhledávání nadaných dětí

 • zabýváme se vyhledáváním nadaných a talentovaných dětí
 • spolupracujeme s rodiči - dotazníky, individuální konzultace
 • pro tyto děti vytváříme individuální vzdělávací plán, se kterým pokračují v ZŠ Čtyřlístek
 • rozvíjíme aktivně oblast nadání
 • odborně vyškolená pedagožka v oblasti nadání

Spolupráce se zahraničními mateřskými školami

 • spolupracujeme s pedagogy ze zahraničí – Velká Británie, Finsko, Německo, Litva, Itálie, Francie, Holandsko
 • do těchto mateřských škol jezdíme na stáže

Kvalifikovaný personál

 • v MŠ Čtyřlístek pracují pouze kvalifikovaní pedagogové v oboru Předškolní pedagogiky nebo Učitelství pro mateřské školy
 • pravidelně se účastníme školení
 • řídíme se programem Respektovat a být respektován
 • veškerý personál prochází výběrovým řízením a stáží v jedné z našich mateřských škol

Školné pouze 2.000,--

Pro více informací volejte Bc. Andreu Štolfovou na tel. +420 775 983 440