Základní škola a mateřská škola Čtyřlístek, s.r.o. Fakultní škola Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

Náš tým

Bc. Andrea Štolfová - zástupkyně ředitelky pro MŠ

Studium - Univerzita Palackého v Olomouci - obor Učitelství pro mateřské školy


Kurz - Respektovat a být respektován , Společnost pro mozkově kompatibilní vzdělávání

Školení - Proměny předškolního vzdělávání v MŠ

Kurz - Oxford University, English for preprimary education, Cookie and Friends

Rekvalifikační kurz - Zdravotník zotavovacích akcí

Průvodcovská zkouška

Práce s nadanými žáky

Konference - Zapojení angličtiny do ŠVP PV

Konference - Angličtina v MŠ a na 1.st. ZŠ

Dvoutýdenní stáž v mateřské škole v Londýně- Lowther primary school

3denní stáž v Liberecké jazykové mateřské škole, metodika Wattsenglish

Efektivní příprava na povinný poslední ročník předškolního vzdělávání (11/2016)

Koordinace projektů:

Comenius projekt (2007-2009)- návštěva mateřských škol ve Velké Británii, Holandsku, Finsku, Francii, Litvě

Comenius projekt (2010-2012) - návštěva mateřských škol ve Velké Británii, Itálii, Finsku


kontakt: andrea.stolfova@zsctyrlistek.cz, tel.: 775 983 440 
MŠ při Uherskohradišťské nemocnici

Bc.Barbora Grósová - učitelka

Studium - Univerzita Tomáše Bati Zlín - obor Učitelství pro mateřské školy


Workshop - Komunikace s dítětem 2013

Workshop - Dramaterapie 2013

Kurz - Intuitivní pedagogika „Sebepoznání pro svobodnou tvorbu“ 2014

Kurz - Sociální eurytmie „Ty a Já jsme My“ 2014

Konference - Cesty demokracie vo výchove a vzdelávaní XIV. 2013

Konference - Aktivní rodičovství 2014

Konference - Aktivní rodičovství 2015

Konference - Nové výzvy pro předškolní pedagogiku 2015

Konference - Práce s nadanými dětmi v MŠ 2015

Konference - Práce s nadanými dětmi v MŠ 2016

Konference - Cesty demokracie vo výchove a vzdelávaní XV. 2016


KONTAKT: barbora.grosova@zsctyrlistek.cz


MŠ Kunovice

Lenka Vavřínková

Studium: Střední pedagogická škola Přerov, obor- Předškolní a mimoškolní pedagogika

Kurzu první pomoci
Seminář DVPP -Písničky, hudba a pohyb"

Kurz Pohyb propojený moudrostí "Cvičíme s říkadly, Cvičíme s příběhy, Jóga pro děti


Martina Ludvíčková

Studium: Střední odborná škola technicko hospodářská, Uherský Brod

Doplňující pedagogické studium  - EPI Kunovice

Kurz Speciální pedagogiky Uherské Hradiště
Asistent pedagoga  - UP Olomouc