Základní škola a mateřská škola Čtyřlístek, s.r.o. Fakultní škola Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

Jarmark vědy a uměníKaždý rok na přelomu května a června probíhá na náměstí v Uherském Hradišti Jarmark vědy a umění, který pořádají studenti a pedagogové Přírodovědecké a Pedagogické fakulty olomoucké Univerzity Palackého (v rámci projektu STM-Morava) ve spolupráci se Základní a mateřskou školou Čtyřlístek, s. r. o..

Tento jarmark představuje žákům mateřských, základních, středních škol, ale i široké veřejnosti zábavnou formou chemii, fyziku a matematiku. Návštěvníci mohou zhlédnout a vyzkoušet si poutavé pokusy a zjistit tak, že i přírodovědné obory jsou zajímavé, a že jsou nedílnou součástí našeho života.