Základní škola a mateřská škola Čtyřlístek, s.r.o. Fakultní škola Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

Mgr. Radek Nesiba


Vyučuje

 • Chemie
 • Zeměpis
 • Dějepis
 • Přírodopis


Koordinuje

 • Klub ndaných dětí
 • Dětská vědecká konference

Studium

 • Masarykova universita v Brně, Přírodovědecká fakulta, studijní obor Geologie, hydrogeologie a geochemie
 • Universita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta, studijní program Pedagogické studium učitelů všeobecně vzdělávacích nebo odborných předmětů SŠ (2011)
 • Ostravská univerzita v Ostravě, obor Chemie (započaté)

Absolvované kurzy

 • Holokaust ve vzdělání (2013)
 • Konference MENSA pro rozvoj nadání (Ing. Tomáš Blumenstein - 2013)
 • Inovativní metody v dějepisné praxi - světové dějiny 20. století - 2013)
 • Soudobé dějiny a moderní vyúka (2013)