Základní škola a mateřská škola Čtyřlístek, s.r.o. Fakultní škola Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

Mgr. Kateřina Šáchová


Vyučuje

 • Fyzika 
 • Občanská výchova 
 • Základy techniky
 • Výtvarná výchova

Třídnictví

 •  6. třída

Koordinuje

 • Zástupce pro II. stupeň ZŠ
 • Školní vzdělávací program
 • Žákovská knížka
 • Školní matrika

Studium

 • Ostravská univerzita v Ostravě, učitelství II. stupně, občanská výchova – technická výchova (2003)
 • Masarykova univerzita v Brně, Filozofická fakulta, Specializační program, Speciální pedagogika se zaměřením psychopedie (2007)
 • Ostravská univerzita v Ostravě, Specializační studium pro výchovné poradce ZŠ a SŠ (2013)

Absolvované kurzy

 • Podmínky pro rozvíjení klíčových kompetencí dětí (PhDr. Jana Nováčková, Csc, Tatjana Kopřivová, 2005)
 • Školení k metodické pomůcce Ekopolis (2011)