Základní škola a mateřská škola Čtyřlístek, s.r.o. Fakultní škola Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

Mgr. Dagmar Chvílová


Vyučuje

​MD

Třídnictví

MD

Koordinuje

  • Úkoly Čmeldy Pepíka
  • projekt EU peníze školám

Studium

  • Univerzita Hradec Králové, Speciální pedagogika (2007)
  • Ostravská univerzita v Ostravě, Učitelství pro 1. stupeň ZŠ (započaté)

Absolvované kurzy

  • Metody práce se zrakově postiženým jedincem (2003, Mgr. Miroslava Urbánková, Mgr. Petra Bednaříková, Mgr. Kristína Balunová)
  • Vzdělávání učitelů českého jazyka (Využití RVP ke zlepšení výuky českého jazyka - 1. stupeň ZŠ - Mgr. Květoslava Ječná, 2005)
  • Osobnostní a sociální výchova (2006, Mgr. Karla Surá)