Základní škola a mateřská škola Čtyřlístek, s.r.o. Fakultní škola Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

Jazyk anglický


Výuka denně metodou Wattsenglish

  • představuje ucelenou metodiku výuky angličtiny pro předškolní a mladší školní děti, která byla vyvinuta ve spolupráci s psychology, pedagogy a lingvisty
  • dítě se angličtinu neučí, ale osvojuje si ji přirozenou cestou – podobně jako mateřskou řeč
  • vytváří přirozené bilingvní prostředí
  • je maximálně efektivní – děti jsou schopné velmi brzy porozumět a dokonce samy začít v angličtině komunikovat
  • je úspěšná i u dětí, které by později měly při výuce cizího jazyka problémy
  • pomáhá vytvářet v mozku dítěte další řečové centrum (vedle mateřštiny), které pak dítě bude využívat po celý život; vznik řečových center se uzavírá již v raném věku
  • děti kurzy milují, angličtina se pro ně stává prostředkem, jak si společně hrát – jsou obrovsky motivované
  • Připraveny máme dvě varianty

Školné: 3.500,--/měsic.P.uč.  si bude brát děti dopoledne do anglické třídy, kde bude probíhat ranní program v angličtině. Paní učitelka bude s dětmi i v průběhu celého dne.

Školné 7.000,--/anglická třída