Základní škola a mateřská škola Čtyřlístek, s.r.o. Fakultní škola Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

Bilingvní 1. třída

vytvořeno: 20.4.2017, před 2 roky v rubrice Aktuality - fotogalerie [DOPLNIT TEXT]

Bilingvní (JČ-JA) 1. třída ZŠ od 1. 9. 2018


Jako jediní v Uherském Hradišti máme ucelený systém návaznosti

(Children centre-mateřská škola-základní škola)


  • ve třídě 10 - 12 dětí

  • školné 7 000,- Kč/ měsíčně

  • ZŠ i MŠ zařazeni do sítě škol MŠMT ČR

  • výuka podle metody Clil (jazyk český v běžné plné dotaci počtu hodin - český pedagog, ostatní předměty ve spolupráci s rodilou mluvčí ja - jč)

  • výuka dle platného Rámcového vzdělávacího plánu MŠMT

  • 2 pedagogové ve třídě (rodilý mluvčí - pedagog a český pedagog)

  • přijímací pohovor v JA a běžné dovednosti a znalosti potřebné k zápisu

  • příprava na zkoušky Cambridge

  • přihláška do 1. třídy - bilingvní - zde.

  • podrobnosti o Childer centre - zde, anglické třídě MŠ - zde