Základní škola a mateřská škola Čtyřlístek, s.r.o. Fakultní škola Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

2013/2014


Úkoly čmeldy Pepíka 2013/2014

Informace pro postupující do 3. kola soutěžě "Úkoly čmeldy Pepíka":


Vážení rodiče,


v měsíci říjnu 2013 byla opět zahájenasoutěž: "Úkoly čmeldy Pepíka", v kategorii předškolních dětí.


Tato soutěž je určena pro všechny děti, které rády řeší zajímavé úlohy z různých oblastí matematiky a logiky. Řešení prvního a druhého kola probíhalo ve školkách, třetí kolo proběhne v ZŠ Čtyřlístek, s. r. o.. S výsledky prvního i druhého kola byly školky průběžně seznamovány.


Třetí  kolo  soutěžě bude  probíhat  dne  3.  12.  2013  v  16:00  hodin  (do  17  hodin)  v  budově  naší  školy - ZŠ Čtyřlístek, Studentské nám. 1 531, Uh. Hradiště. Pro rodiče je v době, kdy budou děti řešit úlohy, připraveno povídání o řešených příkladech a o vzdělávání nadaných dětí v běžných vyučovacích hodinách. S výsledky třetího kola budou rodiče a děti po ukončení ihned seznámeni. Každý účastník obdrží Osvědčení o účasti. Výsledky budou také předány na Přírodovědeckou fakultu UP v Olomouci. 


Pro první tři řešitele máme připravené přijetí na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci (červen 2014).


Zadání prvních dvou kol najdete níže.


Za organizátory


PhDr.Věra Olšáková, ředitelka ZŠ  a  prof. RNDr. Josef Molnár, CSc.,  Př.F UP v Olomouci