Základní škola a mateřská škola Čtyřlístek, s.r.o. Fakultní škola Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

2012/2013


Úkoly čmeldy Pepíka 2012/2013

Tato soutěž je určena pro všechny děti, které rády řeší zajímavé úlohy z různých oblastí matematiky a logiky. Řešení prvního a druhého kola probíhalo ve školkách, třetí kolo proběhne v ZŠ Čtyřlístek, s. r. o.. S výsledky prvního i druhého kola byly školky průběžně seznamovány.


Součástí 3. kola jsou nejen další úkoly Čmeldy Pepíka, ale i samostatné práce vašich dětí – téma prací je „PŘÍRODA“. Děti si doma připraví vlastní zpracování zadaného tématu. Tyto výrobky (výstupy) budou součástí 3. kola a zároveň je vystavíme ve škole, v rámci Dětské vědecké konference „Práce s talenty“. Výsledky testů 3. kola a práce dětí budou mít vliv na konečné umístění. Práce dětí nám doručte do školy (elektronicky, osobně, poštou) do 26. 11. 2012.


3. kolo bude probíhat dne 29. 11. 2012 v 15:00 hodin pro děti z MŠ v UH a 6. 12. 2012 v 15:00 hodin pro děti z MŠ mimo UH v budově naší školy - ZŠ Čtyřlístek, Studentské nám. 1531, Uh. Hradiště.


Pro rodiče je v době, kdy budou děti řešit úlohy, připraveno povídání o vzdělávání nadaných dětí v běžných vyučovacích hodinách. S výsledky třetího kola budou rodiče a děti po ukončení ihned seznámeni.


Každý účastník obdrží osvědčení o účasti. Výsledky budou předány na Přírodovědeckou fakultu UP v Olomouci.Soubory ke stažení